×

Ривел Инженеринг доо - Скопје

071 211 374 / 070 243 521

info@rivel.mk

×

Ривел Инженеринг доо - Скопје

071 211 374 / 070 243 521

info@rivel.mk

 

БЕЗБЕДНОСТА НА СЕМЕЈСТВОТО Е НА ПРВО МЕСТО!

ПОЖАР

Статистиката говори дека 80% од пожарите на станови, куќи, деловни простори, индустриски погони и сл. настануваат како последица на дотраена или неисправна електрична инсталација. За својата безбедност и безбедноста на својата фамилија изврши проверка на електричната инсталација уште денес. Подоцна може да биде касно!!!

Важно !!! Важно !!! Важно !!!

Електричната опрема, како и се друго има свој животен рок на траење. Провери дали твојата електрична инсталација може да биде потенцијален извор на незгода од пожар!!! Една од главните причини за појава на пожар е дотраена инсталација (осигурувачи, кабли, лабав спој и сл.)

Што да проверам?

- Главна табла со осигурувачи

- Приклучници

- Дозни

- Уреди, шпорет, бојлер итн.

ПРИМЕРИ ОД МЕРЕЊЕ

Не чекај, реагирај веднаш

Закажи проверка уште денес.!

ЗАКАЖИ 071 211 374